Produkts veiksmīgi pievienots jūsu iepirkumu grozam
Daudzums
Kopā
Jūsu grozā ir 0 prece. Jūsu grozā ir 1 prece.
Kopā
Piegāde  Tiks noteikts
Kopā
Turpināt iepirkties Pārejiet uz norēķinu

Zzup.lv interneta veikala lietošanas noteikumi

 

Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka interneta veikala www.zzup.lv lietošanas kārtību, vienlaikus definējot interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības.

 

Lai lietotu SIA Klerr.lv, reģistrācijas numurs 40203146942, juridiskā adrese Silciema iela 13 k-3 - 27, Rīga, LV-1024 (turpmāk tekstā – Zzup.lv), interneta veikalu www.zzup.lv un/vai veiktu tajā pirkumus, rūpīgi iepazīstieties un apstipriniet turpmāk norādītos Noteikumus:

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Zzup.lv pārdod preces, kas izvietotas Zzup.lv interneta veikalā vietnē www.zzup.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši pieejamo preču klāstam, to norādot Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Pircējam tiek piešķirtas īpašuma tiesības uz preci brīdī, kad ir veikta pilnīga pirkuma cenas samaksa un kad pircējs saņem preci.

 Ja klients veic pirkumu un noformē pasūtījumu Interneta veikalā, starp Zzup.lv un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), tiek piemērotas tiesības, kas izriet no distances līguma.

1.2. Klienta reģistrēšanās Interneta veikalā un piekrišana šiem Noteikumiem apliecina to,  pircējs ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tā vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. Pircējs apstiprina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīvajiem aktiem – autorizētā veidā. Jebkāda konstatēta Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Zzup.lv ir tiesīgs momentāni vienpusēji atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu. 

 

2. Cena un norēķinu kārtība

2.1. Visas Interneta veikalā pieejamo preču cenas ir norādītas eiro valūtā, šajā summā neietilpst piegādes izmaksas. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

2.2. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad norādītais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

2.3. Līdztekus preces cenai pircējs veic maksājumu par preces piegādi, ja konkrētajā gadījumā izvēlētajam piegādes veidam ir noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Ja prece pircējam nav piegādāta (nodota) viņa vainas dēļ (tostarp neierašanās vai neatrašanās saskaņotajā vietā/laikā), klienta pienākums ir segt Zzup.lv izdevumus par piegādi šī pakalpojuma cenas apmērā. Tāpat viņam ir jāsedz atkārtotas piegādes izdevumi, ja puses par tādu ir vienojušās.

2.4. Pircējs samaksu par preci un izvēlēto piegādes veidu veic pasūtījuma brīdī. To iespējams īstenot ar Paysera sistēmas starpniecību, bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā, ierodoties Zzup.lv birojā – preces saņemšanas brīdī.

2.5. Nosacījumi par preces samaksu var būt atkarīgi no pircēja izvēlētā preces piegādes veida, un Zzup.lv ir tiesības tos vienpusēji grozīt.

2.6. Interneta veikalā veiktā pasūtījuma samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tādā gadījumā par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Zzup.lv bankas kontā ir ienācis maksājums. 

 

3. Preces pasūtīšana un piegāde

3.1. Lai iegādātos vēlamo preci, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Zzup.lv mājaslapā un to apstiprina, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma apstiprinājums ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas Zzup.lv nosūta klientam apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

3.2. Prece tiek piegādāta saskaņā ar pircēja izvēlēto piegādes veidu pēc pirkuma un izvēlētā piegādes pakalpojuma apmaksas veikšanas. Trīs darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas Zzup.lv informē pircēju par preces gatavību piegādei uz kādu no pieteikumā norādītajiem pircēja saziņas līdzekļiem – e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

3.3. Preces piegāde saskaņā ar pircēja izvēlēto piegādes veidu un cenu tiek veikta:

  • klātienē Zzup.lv birojā. Pircējam, kas izvēlējies šādu piegādes veidu, prece jāsaņem 1-3 darba dienu laikā no Zzup.lv paziņojuma par preces gatavību piegādei saņemšanas;
  • ar kurjeru starpniecību uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā – 3 darba dienu laikā no Zzup.lv paziņojuma par preces gatavību piegādei saņemšanas;
  •         ar piegādi uz pakomātu, 1-3 darba dienu laikā no Zzup.lv paziņojuma par preces gatavību piegādei saņemšanas.

3.4. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto mobilā tālruņa numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

3.5. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums par izpildītu, ja prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā. Pirms preces saņemšanas pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Par preces piegādi abpusēji tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, Zzup.lv ir pilnvarojis kurjeru Zzup.lv vārdā parakstīt preces pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.5. Ja pasūtījums tiek piegādāts ar pakomātu starpniecību, preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums par izpildītu brīdī, kad pircējs izņem preci no pakomāta. Pirms tam klients saņemt paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā, kurā ir norādīta informācija par preces piegādi pakomātā un ietverts pakomāta durvju atvēršanas kods.

3.6. Ja pasūtījuma piegāde nevar tikt īstenota atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Zzup.lv vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes (izņemot gadījumus, ja puses vienojas citādi). Ja pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces Zzup.lv birojā vai piegāde ar kurjeru nav veikta, tajā skaitā, ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), pircējs vai tā pilnvarotā persona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā vai nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecināties par pircēja pilnvarotās personas pilnvarojumu, pasūtījuma izpilde anulēta.

3.7. Ja Zzup.lv vienpusēji atkāpjas no pirkuma, 30dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas brīža, iepriekš saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, pircējam tiek atmaksāta no viņa saņemtā pirkuma summa, ja tāda veikta. No šīs summas tiek ieturēti izdevumi par  piegādes pakalpojumiem, ja saskaņā ar pasūtījumu paredzēta piegāde ar kurjeru. Iesniegums par naudas atmaksu jāiesniedz ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa noslēgšanās pircējs zaudē tiesības pieprasīt atmaksu.

3.8. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta preces piegādes brīdī, abu pušu klātbūtnē. Puses pārliecinās par to, vai precei/tās iesaiņojumam nav konstatējami kādi defekti.

 

4. Preces lietošana un kvalitāte

4.1. Pirms pircējs uzsāk preces lietošanu, viņam ir pienākums uzmanīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju, ņemt vērā tajā norādīto informāciju un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem – atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Pēc pircēja pieprasījuma prece tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta (ja pircējs preci saņem Zzup.lv birojā). Klientam kopā ar iegādāto preci tiek izsniegta visa Zzup.lv rīcībā esošā preces tehniskā un kvalitāti apliecinošā dokumentācija.

4.2. Zzup.lv garantē piedāvāto preču atbilstību ražotāja noteiktajām garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir uzskatāms par informatīvu, preces vizuālais veidols klātienē var atšķirties no attēlā redzamā. Zzup.lv negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

4.3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

4.4. Zzup.lv neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī saistībā ar normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas laikā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros. Ar preces garantijas apkalpošanas noteikumiem iespējams iepazīties mājaslapas  www.zzup.lv sadaļā Garantija.

 

5. Pušu saistības un citi noteikumi

5.1. Ja pircējam rodas pretenzijas saistībā ar preces pirkuma darījumu, viņš tās var iesniegt elektroniskā veidā, nosūtot pa e-pasta adresi info@zzup.lv. Zzup.lv e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā atbild pircējam saistībā ar iesniegtajām pretenzijām. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. 

5.2. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes 14 dienu laikā no preces piegādes brīža. Ja preces piegāde veikta ar pakomātu starpniecību, par preces piegādes laiku uzskatāms brīdis, kad pircējs ir izņēmis preci no pakomāta. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta veikalā iegādāto preci pārdevējam Zzup.lv. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Zzup.lv saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas kārtības apraksts pieejams sadaļā Preču atgriešana.

5.3. Ja pircējs izmanto Zzup.lv Interneta veikala pakalpojumus, norāda informāciju par sevi reģistrēšanās brīdī, pasūtījuma veikšanas laikā un/vai Interneta veikala lietošanas procesā, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt savu fiziskās personas datu apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot tos trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības.

5.4 Pircējs piekrīt tam, ka pārdevējs var apstrādāt pircēja fiziskās personas datus, informāciju par veiktajām transakcijām (pirkumiem), identificējošus kodus (ja Puses nav vienojušās citādi) – ar mērķi nodrošināt pārdevēja pakalpojumu un papildpakalpojumu izplatīšanu un pilnveidošanu, sagatavojot individuālus piedāvājumus pircējam, nodrošinot pārdevēja kredītriska pārvaldību šo Noteikumu spēkā esamības laikā un 6 mēnešus pēc tam, kad Noteikumi nav spēkā (darījums izpildīts). 

5.5. Pircējs, reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā, piekrīt saņemt Zzup.lv komerciālus paziņojumus pircēja norādītajā e-pasta adresē un īsziņas veidā mobilajā tālrunī, ja Puses nevienojas citādi.

5.6. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot Zzup.lv mājaslapu, pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem, pircēja iepirkumu paradumu analīzes veikšanai un individuālu piedāvājumu sagatavošanai (profilēšanai).

5.7. Ja pircējs vēlas atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas, ir jānospiež attiecīga saite Interneta veikala vietnē vai jāraksta vēstule pa e-pastu info@zzup.lv

5.8. Zzup.lv saziņai ar pircēju izmanto pircēja reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek sūtīti uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru, tiek uzskatīti par saņemtiem. 

5.9. Ja pircējs apmeklē Interneta veikalu, reģistrējas un/vai veic pasūtījumus tajā, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt šiem Noteikumiem, tostarp tiem, uz kuriem šajā dokumentā ir norādītas atsauces saišu veidā. Jāņem vērā, ka uz šiem Noteikumiem attiecas jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes. Zzup.lv ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, tos publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.  

5.10. Zzup.lv interneta veikala kontaktinformācija: tālrunis 28144155, e-pasta adrese info@zzup.lv.

 

6. Atteikuma tiesību izmantošana

6.1. Izņemot turpmāk norādītos gadījumus, pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no pasūtījuma – to iespējams īstenot 14 dienu laikā no preces pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Ja pircējs vienā pasūtījumā ir iegādājies vairākas preces, kuras tiek piegādātas atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad  parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par pirmo preci. Atteikuma tiesības nevar izmantot pirkumiem, kas nav noformēti distances veidā.

6.2. Ja preces piegāde veikta ar pakomāta pakalpojumu starpniecību, pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kad pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.

6.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • ir atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt;
  • prece tai raksturīgo īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • ir atvērts audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojums;
  • pasūtījums veikts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta, pamatojoties uz pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
  • preces tiek izgatavotas saskaņā ar pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

6.4. Pirms atteikuma tiesību termiņa noslēguma pircējs par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē Zzup.lv pārdevēju, iesniedzot atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Tiek uzskatīts, ka termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Zzup.lv pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. 

6.5. Zzup.lv nodrošina pircējam iespēju atteikuma veidlapu aizpildīt un iesniegt pārdevējam  elektroniskas vēstules veidā. Zzup.lv, izmantojot e-pastu vai citu pastāvīgu informācijas nesēju, nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma saņemšanu.

6.6. Ja atteikuma veidlapa ir nosūtīta savlaicīgi noteiktajā termiņā, pārdevējs noslēdz pasūtījumu un atbrīvo pircēju no līgumsaistībām, ko nosaka distances veidā noslēgtais pasūtījums.

6.7. Pircējs nosūta preci atpakaļ Zzup.lv vai nodod to Zzup.lv birojā vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Tiek uzskatīts, ka termiņš ir ievērots, ja pārdevējs konkrēto preci saņem no pircēja ne vairāk kā 14 dienu laikā pirms termiņa noslēguma. 

6.8. Zzup.lv bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu par iegādāto preci. Zzup.lv veic minētās naudas summas atmaksu – tiek izmantots tāda paša veida maksāšanas līdzeklis, kādu to īstenojis pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Ja pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Zzup.lv piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Zzup.lv nav pienākuma atmaksāt patērētājam papildu piegādes izdevumus. 

6.9. Zzup.lv pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar pirkuma līgumu ir tiesīgs aizturēt patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Zzup.lv saņēmis preci vai pircējs iesniedzis Zzup.lv apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ – atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

6.10. Pircējs sedz preces atgriešanas tiešās izmaksas.

6.11. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece lietota citos nolūkos – nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Tāpat pircējam ir atbildība atgriezt preci pārdevējam pilnā komplektācijā. Pretējā gadījumā Zzup.lv ir tiesības to nepieņemt.